Gdy pomimo prawidłowo opłaconego abonamentu, sieć Internet nie działa w Twoim komputerze, zanim skontaktujesz się z naszą firmą, sprawdź kilka istotnych rzeczy: • czy antena skierowana jest w stronę nadajnika i czy nadajnik nie jest przesłonięty (np. drzewem, nowowybudowanym budynkiem itp.),
 • czy wszystkie wtyczki są prawidłowo podłączone,
 • czy kable od instalacji internetowej nie są uszkodzone (np. przetarte, przegryzione przez zwierzęta),
 • czy połączenie sieciowe używane przez system Windows do komunikacji jest włączone,
 • czy ustawienia IP i DNS w połączeniu sieciowym są prawidłowe wpisane,
 • czy dostępu do Internetu nie blokuje nieprawidłowo skonfigurowany program antywirusowy, firewall lub inna aplikacja. W zależności od typu instalacji, za pośrednictwem której twój komputer jest podłączony do sieci Internet, możesz sprawdzić jeszcze kilka dodatkowych elementów:
 • jeśli w instalacji jest zasilacz zasilający urządzenie nadawczo-odbiorcze lub inny osprzęt sieciowy, należy sprawdzić, czy zasilacz funkcjonuje – ogólnie mówiąc wpięty do gniazdka zasilacz powinien być lekko ciepły,
 • zasilacz, o którym mowa we wcześniejszym punkcie, można na kilkanaście sekund wyłączyć z prądu, po czym włączyć ponownie – po przeresetowaniu urządzenie powinno samoczynnie nawiązać połączenie i rozpocząć prawidłową pracę,
 • jeśli posiadasz antenę podłączoną kablem koncentrycznym do karty radiowej (za pomocą okrągłego, wkręcanego wtyku), sprawdź poziom odbieranego sygnału – jeśli jest słaby, sprawdź, czy nie jest uszkodzony kabel (np. przy wtyczce lub w pobliżu anteny),
 • jeśli w gospodarstwie domowym do Internetu podłączonych jest więcej komputerów, należy sprawdzić czy problem występuje na wszystkich komputerach, czy dotyczy tylko jednego,
 • jeśli antena posiada diody sygnalizujące pracę (nie wszystkie anteny je mają), należy sprawdzić, czy diody te nadal świecą.