Problem z połączeniem z internetem

Co zrobić w sytuacji braku połączenia z siecią lub, gdy usługa działa wolno?


Brak połączenia:

    • sprawdź czy okablowanie anteny, routera oraz komputera jest prawidłowo podłączone;
    • sprawdź czy w gniazdku elektrycznym jest zasilanie (podłącz inne urządzenie);
    • odłącz antenę oraz router od źródła zasilania na 30 sekund;
    • sprawdź czy w systemie nie zainstalowano oprogramowania zabezpieczającego typu firewall (sprawdź reguły blokowania połączeń lub dezaktywuj program).

Usługa działa wolno:

Sprawdź, czy ilość danych wysyłanych z komputera nie osiąga maksymalnej wartości dla posiadanego pakietu. Jeśli tak, to należy ograniczyć wysyłanie informacji z komputera do poziomu około 60-70% maksymalnej przepustowości łącza.


Najczęściej przyczyną takiego stanu rzeczy jest oprogramowanie typu P2P (Kazza, DirectConnect, BearShare, Torrent). Ilość danych wychodzących z komputera można monitorować, używając specjalnego oprogramowania np. Netlimiter czy DU Meter.