Czym jest Internet radiowy?

 

Internet radiowy to typ sieci Internetowej, w które sygnał do klienta końcowego jest dosyłany drogą radiową. Starsze instalacje radiowe pracują w częstotliwości 2,4 GHz, nowsze w 5 GHz. Przesyłany sygnał jest oczywiście cyfrowy i wymaga odpowiednich urządzeń do jego odbioru. Dzięki profesjonalnym radioliniom do klienta końcowego możemy przesłać nawet łącze w przepustowością 50Mbps. Standardowo jednak montowane przez nas urządzenia umożliwiają przepustowość do 20 Mbps.